Afdrukken van dit formulier
Afdrukken van dit formulier


DEELNEMERSVOORWAARDEN


De Stichting Kunst- en Natuurkring Wemeldinge streeft naar het toegankelijk maken van Kunst en Natuur voor een breed publiek.
De data voor de drie-en-twintigste Kunst- en Natuurroute voor 2022 zijn: 

zaterdag 4 juni (13.00-18.00 uur)
zondag 5 juni (13.00-18.00 uur)                        
maandag 6 juni (13.00-18.00 uur)


Het thema is ‘ONDERSTEBOVEN’

Deelname staat open voor:
- Op niveau werkende kunstenaars en collectieven
- Natuuruitingen
- Gastkunstenaars/-collectieven (door het bestuur uit te nodigen)
Deelname vindt plaats door inschrijving via het inschrijvingsformulier, waarna een beoordelingscommissie, samengesteld uit onafhankelijke, niet deelnemende deskundigen, de inschrijving beoordeelt.  Zij brengt advies uit aan het bestuur dat uiteindelijk een beslissing neemt.
Criteria zijn o.a. kwaliteit, beschikbare locatie, variatie in aanbod (van de kunstenaars die eerder deelnamen aan de route wordt verwacht dat ze een vernieuwende bijdrage leveren, kunstenaars die voor het eerst deelnemen dienen recent werk te tonen, niet ouder dan 5 jaar).

Kosten deelname: € 60,-- EXCLUSIEF  BTW
Daarvoor ontvangt u:
-Een vermelding in de brochure
-100 brochures voor eigen gebruik
-Poster voor eigen gebruik
-Een vermelding op de website van www.kunstroute.net 


Collectieven tot vijf deelnemers betalen tweemaal de deelnamekosten.
Collectieven vanaf vijf deelnemers zijn driemaal de deelnamekosten verschuldigd.
Indien u als deelnemer bent geaccepteerd, heeft u tot uiterlijk 7 maart 2022 de mogelijkheid zich terug te trekken door een schriftelijke melding bij het bestuur. Als u zich later afmeldt, bent u de volledige kosten van deelname verschuldigd.

Aanmelding en procedure
Via bijgesloten aanmeldingsformulier, uiterlijk 30 december 2021. U krijgt in februari bericht van selectie, locatie, bijdrage. Extra activiteiten op uw locatie en individuele publiciteitsacties dienen in overleg met het bestuur van de stichting te geschieden.

Inrichting van uw locatie
Als u niet beschikt over een eigen locatie en een gastlocatie ter beschikking gesteld krijgt, dient u zich te houden aan de aanwijzingen van de locatiehouder. U draagt zelf zorg voor de inrichting van uw locatie en laat deze in oorspronkelijke staat achter na de routedagen. Dit alles in goed overleg met de locatiehouder. Op uw locatie mag geen werk van andere, niet aan de route deelnemende, kunstenaars geëxposeerd worden.
Als u een gastlocatie krijgt toegewezen dient u zich voor 7 maart 2022 te melden bij de locatiehouder om de mogelijkheden te bespreken. Mocht een locatie niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u dit voor 7 maart 2022 schriftelijk te melden bij het bestuur. Heeft u zich niet voor 7 maart 2022 gemeld bij de locatiehouder of heeft u zich voor 7 maart 2022 niet schriftelijk bij het bestuur gemeld met de eventuele tekortkomingen, dan heeft u de locatie geaccepteerd en bent u verplicht op de locatie te exposeren.
Aannwezigheid tijdens de route
Voor deelname is uw aanwezigheid verplicht.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij uitleg geven aan de bezoekers over hun werk of natuuruiting.

Aansprakelijkheid
De stichting Kunst- en Natuurkring Wemeldinge is op generlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding etc. van geëxposeerde werken.
Indien gewenst moet de deelnemer of gast zelf voor een verzekering zorgdragen.

Overige activiteiten tijdens de route
Op diverse locaties zullen er tijdens de route muziek- en zangvoordrachten zijn. De locaties zijn op dit moment nog niet bekend evenmin als de deelnemende muzikanten. Als u op de u toegewezen locatie absoluut géén muziek wilt hebben, dient u dit van tevoren aan het bestuur mede te delen.


Stichting Kunst- en Natuurkring Wemeldinge
Secretariaat: Spoorlaan 57, 4424CK Wemeldinge
06-18270555 
info@kunstroute.net


Deelname-/ inschrijfformulier voor de Kunst- en Natuurroute Wemeldinge 2022
Te houden op:
Zaterdag 4 juni (13.00-18.00 uur),
Zondag 5 juni (13.00-18.00 uur),                            
Maandag 6 juni (13.00-18.00 uur).

  
Thema: ONDERSTEBOVEN

Dit jaar is het de drie-en-twintigste keer dat de Kunst- en Natuurkring een route door Wemeldinge organiseert. Deze keer hebben wij het thema ONDERSTEBOVEN gekozen. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u tenminste één themawerkstuk tentoonstelt tijdens de route. Wij laten ons graag verrassen door uw eigen vrije visie op het themawerkstuk en de invulling daarvan.
Inzenden bij voorkeur per mail liefst zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór 30 december 2021 aan: info@kunstroute.net
Naam: ………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats: …………………………………………………………….
Tel: ………………………………………………………………………………………….
Mobiel: …………………………………………………………………………………….
Email: ……………………………………………………………………………………..
Website: ………………………………………………………………………………….
Kunstdiscipline: ………………………………………………………………………
Te exposeren werk: ……………………………………………………………….
Omschrijving: …………………………………………………………………………
Afmeting (indicatie): ……………………………………………………………..
Prijsniveau: …………………………………………………………………………….
Aantal: ……………………………………………………………………………………
Natuuruiting: ………………………………………………………………………….
Naam /Omschrijving: …………………………………………………………….

Bij uw INSCHRIJVING ontvangen wij graag DIGITAAL:
-3 DIGITALE LIGGENDE foto’s van uw werk voor beoordelingscommissie. Minimumeis foto: 2 MB, d.w.z. beeldgrootte/resolutie 1600x1200. Meer mag, minder kunnen we helaas niet accepteren.
-Voor de folder: Een korte omschrijving van uw werk (maximaal 40 woorden; technieken/inspiratie - waarom? / wat wil kunstenaar laten zien- boodschap)
-Een recent c.v.

Als u wilt dat onze pr-commissie de mogelijkheid heeft om u te vernoemen in pr-uitingen, dan hebben wij onderstaande extra gegevens nodig
-2 DIGITALE LIGGENDE foto’s van kunstenaar zelf in actie (waarvan 1 front). Minimumeis foto: zie boven.
-Een uitgebreidere omschrijving van u en uw werk (maximaal 1 A4)
Zie bijvoorbeeld op onze website
HYPERLINK "http://www.kunstroute.net" www.kunstroute.net 

De deelnemer verklaart zich volledig akkoord met het gebruik van de aangeleverde foto’s voor reclamedoeleinden ten behoeve van de Kunst en Natuurroute. 


Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de deelnemersvoorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord.
Plaats: …………………………………..……….
Datum: ………………………………..………..
Handtekening:

Wemeldinge
Kunst- en Natuurroute
Het thema voor dit jaar is "ONDERSTE BOVEN"
Voor het laatst geüpdatet op: 10 mei 2022
De Kunst- en Natuurroute 4, 5 en 6 juni  13:00 tot 18:00 uur